Fața ascunsă

FAȚA ASCUNSĂ este un proiect ar artistei Cinty Ionescu, in parteneriat cu Fundatia Estuar.

Fața ascunsă este un documentar interactiv despre depresie, așa cum se vede și se ascunde ea în București, 2016.

Documentarul prezintă mărturiile a 15 persoane de vârste și sexe diferite din București, rezultate în urma unui proces de organizare și de selecție a unei arhivei video de aproximativ 80 de ore. Un alt criteriu al procesului de selecție a fost și consimțământul intervievaților de a-și asuma identitatea și de a-și face publice poveștile. Merită menționat că numărul femeilor care au agreat participarea la acest documentar a fost mai mare decât al bărbaților, în aceeași măsură ca și deschiderea inițială de a fi intervievați.

În urma cercetării, Cinty propune trei maniere de vizualizare a documentarului. Întâi au fost Oamenii, fiecare dintre ei are o pagină de profil cu poveștile sale. Temele grupează răspunsurile acestora la întrebările urmărite pe parcursul interviurilor, acoperă tematici importante legate de depresie și, totodată, oferă varianta scurtă de parcurgere a documentarului. Tag-urile listate sunt rezultatul analizei conținutului fragmentelor selectate, reprezentând recurențele de idei și cuvinte folosite de persoanele intervievate. Acestea reprezintă un limbaj al depresiei, o voce unitară a majorității pe care nu am urmărit-o în procesul de documentare, dar care s-a desprins în urma analizei de conținut.

Toate Drepturile Rezervate - Fundatia Estuar