Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din regiunea Sud Muntenia – ID 135226

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste in oameni!
Titlul proiectului: Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabila a comunitatii din regiunea Sud Muntenia
ID Proiect: 135226
Fundatia Estuar este operator de date cu caracter personal nr. 17714

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii resurselor umane din zone rurala a regiunii Sud Muntenia in vederea cresterii accesului la ocupare in domenii non agricole pentru 432 persoane din satele si comunele judetului Giurgiu. Obiectivul general este atins prin actiuni integrate ce sustin pe termen mediu si lung incluziunea socio-profesionala a locuitorilor din satele judetului Giurgiu si contribuie la combaterea excluziunii socio-profesionale dar si a autoexcluziunii profesionale a acelor categorii cu acces dificil pe piata fortei de munca.

GRUPUL TINTA este format din 100 de persoane inactive, 150 de persoane in cautarea unui loc de munca, 90 de someri si 70 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta, dar si 22 de manageri si angajati din mediul rural. Toate persoanele incluse in aceste categorii au domiciliul sau rezidenta in zona rurala.

Durata proiectului : 16 luni

Activitatile proiectului:
1. Campanie de informare si constientizare privind oportunitatile de ocupare si participarea la formare – organizarea a 18 sesiuni de informare in satele din judetul Giurgiu pentru 432 de persoane (persoane in cautarea unui loc de munca, someri inclusiv someri tineri si someri de lunga durata,persoane ocupate in agricultura de subzistenta,manageri si angajati in mediul rural). In cadrul sesiunilor se vor furniza informatii privind piata de munca locala,situatia economiei locale si oportunitatilor pentru anumite domenii,oportunitatile de auto-ocupare,avantajele ocuparii fata de traiul din economia informala sau de subzistenta.
2. Realizarea si diseminarea materialelor de promovare-activ subcontractata. Se vor realiza 700 de brosuri de prezentare a pietei de munca locale si a oportunitatilor privind formarea profesionala, precum si alte materiale promotionale aditionale (afise, pixuri, mape, pliante, bannere).
3. Realizarea programului integrat pentru stimularea ocuparii active
a. Recrutarea si selectia grupurilor tinta prin informarea comunitatii despre programul integrat si identificarea grupului tinta care va beneficia de proiect
b. Realizarea programului de informare si consiliere pentru stimularea ocuparii fortei de munca. In cadrul activitatii, cele 315 persoane vor beneficia de evaluarea si autoevaluarea personalitatii pt orientare profesionala pe piata muncii.Informarea si consilierea presupun 13 sesiuni de informare de 3 ore privind piata muncii si evolutia ocupatilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera si 13 sesiuni de consiliere de grup de cate 3 ore in vederea autocunoasterii personale, stabilirii obiectivelor profesionale privind cariera,identificarea si planificare etapelor privind obiectivele persoanale.
4. Realizarea programului de formare profesionala structurat in cursuri care stimuleaza dezvoltarea antreprenoratului in mediul rural si cursuri de dezvoltare personala, cerute de piata muncii.
a. 100 de persoane (manageri si angajati din mediul rural, persoane in cautarea unui loc de munca, someri) vor urma un pachet de 2 cursuri: ANTREPRENORIAT RURAL-dezvoltarea competentelor antreprenoriale(60h) si contabilitate primara(30h).
b. 215 persoane (persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si someri) vor urma al 2-lea pachet de cursuri NE ANGAJAM MAI USOR cu un curs de competente informatice(40h)-furnizat de S si un curs de competente sociale si civice(60 ore).
5. Furnizarea de consiliere vocationala in vederea ocuparii. Absolventii certificati care nu au un loc de munca vor fi consiliati in vederea angajarii. In acest sens vor fi organizate 2 tipuri de seminarii structurate in 20 de sesiuni a cate 3 ore in vederea facilitarii insertiei pe piata fortei de munca pentru persoanele participante la curs. Seminariile vor aborda urmatoarele subiecte:dezvoltarea abilitatilor si increderii in sine, Metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. Ca rezultat direct al acestei activitati, 39 de persoane isi vor gasi un loc de munca
6. Consultanta privind stimularea antreprenoratului in mediul rural
a. Realizarea consultantei pentru elaborarea planurilor de afaceri. Cel putin 25 de planuri de afaceri vor fi pregatite si finalizate.
b. Lansarea concursului de premii. Competitita va viza premierea celor mai bune 10 planuri de afaceri si acordarea unui premiu de 5000 ron(inclusiv impozit 16%) pentru 10 persoane certificate in competente antreprenoriale. Evaluarea planurilor de afaceri va include criterii ca realismul analizei pietei, analiza cost eficienta,prezentarea modului in care premiul va fi investit in afacere. Fiecare participant care a primit premiul va incheia un contract privind conditiile de acordare a premiului in competitia “Antreprenoriat rural”.

Valoarea total eligibila a proiectului : 1.754.584 RON, din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile este de 1.468.232 RON.

Proiectul este implementat de Fundatia Estuar (aplicant) in parteneriat cu Asocitia Four Change si RD Global Project Consulting.

Scrieti-ne la office@estuar.org sau sunati-ne la 0314171888 pentru informatii suplimentare.

Antreprenoriatul rural - dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din regiunea Sud Muntenia - ID 135226