Aripi spre viitor

Parteneri:

 • DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI Sector 6
 • INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 • ASOCIAȚIA FOUR CHANGE

Website Parteneri:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti (protectiacopilului6.ro)

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (edu.ro)

Asociatia 4 Change

Perioada de finanțare:

Ian. 2021 - Aug. 2023

Aplicant:

Fundația Estuar

Finanțator:

POCU

Website finanțator:

Loc de desfășurare: România, București și Județul Ilfov

Descriere proiect:

Proiectul se adresează unui număr de peste 1120 persoane din București-Ilfov, din care:

500 de copii, tineri și adulți care au părăsit timpuriu școala, după cum urmează:

 • 30 Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 • 60 Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 • 30 Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu
 • 380 adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu. – 420 persoane care fac parte din personalul didactic din învățământul preuniversitar, personalul de sprijin și auxiliar din școli și echipa managerială la nivelul școlilor;

200 de părinți, membri ai familiilor, sau tutori ai copiilor și tinerilor inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate.

111 de persoane din cele 500 care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) vor aparține minorității roma, respectiv 22.2% din grupul țintă.

În funcție de categoria de grupului țintă din care fac parte, aceștia vor beneficia de informare privind importanța educației, formare profesională în vederea dezvoltării programelor de tip a doua șansă – personal didactic, managerial și de sprijin; furnizarea de programe de tip a doua șansă, servicii de consiliere și orientare a carierei, activități nonformale – copii, tineri și adulți, scoală părinților – părinți și tutori.

Abordarea propusă are un caracter integrat, activitățile vizând atât copii, tinerii și adulții care au părăsit timpuriu școala, părinții și tutorii acestora cât și cadrele didactice.

Proiectul se implementează în Regiunea București – Ilfov, în toate sectoarele Capitalei, cu prioritate în Sectorul 6, în care avem acorduri de parteneri asociați cu 5 Unități Școlare, fără însă a ne limita doar la acestea. De asemenea proiectul se implementează și pe întreagă rază a Județului Ilfov, respectiv toate Orașele, Comunele, Satele din Județul Ilfov.

Obiective:

 • Generale:

Obiectivul general al proiectului este crearea în Regiunea București-Ilfov a unui sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să permită reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a unui nr. de 500 de tineri care au abandonat școala sau adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie de 10 clase și dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 420 persoane din sistemul de învățământ. Abordarea propusă în cadrul proiectului, prin intermediul căreia sunt corelate intervențiile din diferite domenii cum ar fi educație și consiliere și orientare în carieră este în concordanță directă cu strategia apelului de proiecte prezent, care acordă o importanță deosebită măsurilor integrate implementate coroborativ.

 • Specifice:
 1. Creșterea cu 500 a numărului de persoane (copii, tineri și adulți) care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin derularea unui program de tip “A doua șansă” (ADS) în București-Ilfov, pe o perioada de 32 de luni.
 2. Dezvoltarea unui program complex de măsuri de consiliere, orientare în cariera și educație parentală pentru 700 de persoane din Regiunea București- Ilfov, din care 500 de copii, tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie de 10 clase și 200 de părinți și tutori.

  Programul este dezvoltat având componente multiple, astfel:
 3. a) Școala Părinților pentru 200 de părinți, apartinatori, sau tutori ai copiilor și tinerilor care nu și-au finalizat educația obligatorie (inclusiv persoane care au în grija copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate) cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților în domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor acestora și modului cum acestea pot fi satisfăcute, în așa fel încât să susțină sănătatea fizică și psihică a copilului;
 4. b) servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, care contribuie la creșterea stimei de sine pentru beneficiarii participanți în program, aceștia reușind să se descopere și să se dezvolte în acord cu propriile resurse;
 5. c) dezvoltarea unui studiu privind cauzele abandonului școlar din București-Ilfov, care contribuie la identificarea locațiilor care se confruntă cu cea mai mare rată a abandonului școlar, precum și a motivelor privind abandonul școlar. Rezultatele urmărite a fi obținute sunt: un program de educație parentală dezvoltat, 200 de părinți sau tutori ai copiilor și tinerilor, care nu și-au finalizat educația obligatorie participanți în cadrul programului, 72 de sesiuni organizate, cel puțin 144 de ore de consiliere furnizate, un program de consiliere și orientare a carierei derulat, 500 copii, tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie participanți în cadrul programului.
 6. Creșterea gradului de informare a cel puțin 400 de persoane din București- Ilfov,cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua șansă” și la alte măsuri complementare dar și cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare. Campania vă promova educația obligatorie și beneficiile ei, combaterea și prevenirea discriminării pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, dizabilitate, limba, religie, apartenență la o categorie defavorizată, precum și pe orice alt criteriu, combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, nevoia de educație, acceptarea diversității, a incluziunii sociale și a solidarității sociale. 4. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 420 persoane aparținând personalului didactic din învățământul preuniversitar, personalului de sprijin și auxiliar din școli și echipelor manageriale la nivelul școlilor din București-Ilfov, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.
 7. Creșterea participării la învățământul obligatoriu pentru 500 de copii, tineri și adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin derularea de activități de inovare socială. Astfel, vor fi organizate ateliere de educație nonformala, în fiecare școală inclusă în proiect, unde vor participa 500 de copii, tineri și adulți.

Parteneri: