DIALOGIC MINDS: Transferul metodologiei Adunărilor Literare Dialogice (ALD) în aria de sănătate mintală în toată Europa

Încurajăm incluziunea socială a utilizatorilor adulți de sănătate mintală.

Parteneri:

Parteneriatul acestui proiect transnațional este format din 5 parteneri cu o vastă experiență și cunoaștere a cel puțin unuia dintre cele două arii importante ale proiectului: sănătatea mintală și educația.

 • Fundația Estuar, România
 • FACEPA, Spania
 • KMOP, Grecia
 • Drawing To Health, Olanda

Loc de desfășurare: Transnațional/ România, Olanda, Spania, Grecia

Perioada de finanțare:

01.09.2020- 31.08.2022

Aplicant:

AGORA, Spania

Finanțator:

SEPIE

Website finanțator:

Website proiect:

Descriere proiect:

Proiectul Dialogic Minds este un proiect Erasmus + care are ca principală prioritate încurajarea incluziunii sociale a utilizatorilor de sănătate mintală adulți prin implementarea unei acțiuni educaționale de succes: Adunări Literare Dialogice (ALD).

Studiile au arătat că există o corelație între bolile mintale și excluziunea socială: cartierele cu statut socioeconomic scăzut au o prevalență mai mare a schizofreniei și a altor psihoze decât alte cartiere din apropiere cu niveluri socioeconomice mai ridicate (Tizón și colab., 2009). Pe lângă faptul că este importantă pentru indivizi, o bună sănătate mintală este importantă pentru societate, deoarece problemele de sănătate mintală au impact asupra performanțelor economice și pot crea, de asemenea, o povară pentru sistemele educaționale și de justiție.

Acțiunea constă în citirea și reflectarea asupra operelor literaturii clasice, universale și în stabilirea unui dialog egalitar în jurul ei, promovând valori precum egalitatea, respectul reciproc și solidaritatea.

S-a dovedit că obțin o îmbunătățire a învățării instrumentale, în timp ce promovează solidaritatea și gândirea critică în rândul cursanților. Prin îmbunătățirea și extinderea ofertei de oportunități de învățare de înaltă calitate adaptate nevoilor adulților cu calificare scăzută sau cu calificare scăzută, aceasta va avea un impact pozitiv nu numai asupra abilităților de alfabetizare și a competențelor cheie ale participanților; le va permite, de asemenea, să reflecteze critic asupra traiectoriei lor de viață și a așteptărilor viitoare.

Conceptul de sănătate mintală a progresat în ultimele decenii. În prezent, potrivit OMS, o bună sănătate mintală este legată de bunăstarea mentală și psihologică. În ultimii ani, perspective diverse precum educația s-au încorporat acestui concept. De fapt, Planul de acțiune pentru sănătatea mintală (MHAP) 2013 – 2020 menționează importanța oferirii „unui serviciu de sănătate mintală și de îngrijire socială cuprinzător, integrat și receptiv în medii comunitare” și necesitatea bazării strategiilor și intervențiilor pe dovezi științifice. Impactul asupra abilităților instrumentale educaționale este evident, precum și îmbunătățirea așteptărilor viitoare ale participanților și contribuția la incluziunea lor socială și la o participare mai activă în societate. Aceste rezultate extraordinare în rândul participanților la Barcelona au arătat o oportunitate de a transfera această activitate și beneficiile acesteia către alte organizații din Europa.

3 aspecte sunt fi adresate de către proiect.

 • Dizabilități – nevoi speciale
 • Sănătate și bunăstare
 • Incluziune – echitate

Obiectivul general este incluziunea socială a utilizatorilor adulți ai centrelor de sănătate mintală. Obiectivul principal al acestui MOOC este de a instrui profesioniști și voluntari pentru a putea realiza DLG-uri în sănătatea mintală. Participarea la DLG-uri, la procesul participativ și implicarea în NCC vor avea un impact direct asupra incluziunii sociale a participanților și a cetățeniei active.

 • Specifice:

O1. Îmbunătăţire: Ne propunem să îmbunătățim abilitățile și competențele de bază, precum și bunăstarea centrelor de sănătate mintală. Se va realiza în principal cu DLG-urile din OG.

Asistenții medicali, personalul și voluntarii din Barcelona care o implementează în prezent au raportat participanților că au abilități mai bune de concentrare, mai mult control auto, încredere în sine sporită și auto așteptare, mai mult respect și relații interpersonale mai bune

O2. Instrument de asistență: Oferim un instrument pentru a sprijini procesul de avansare a sănătății mintale și pentru a promova accesul și tranziția la activități educaționale ulterioare. Se va realiza în principal cu activitățile OG și O1.
Cursul MOOC va fi un instrument de formare a educației adulților și a profesioniștilor în sănătate mintală din alte organizații, creșterea numărului de profesioniști calificați capabili să implementeze activitatea.

O3. Evaluare: Vrem să evaluăm impactul DLG-urilor asupra participanților, obținând dovezi care să încurajeze alte centre să desfășoare acțiunea. Acesta va fi atins datorită studiilor de caz și articolului
științific.

O4. Instruire: Vom instrui profesioniști și voluntari să acționeze ca moderatori ai DLG-urilor cu utilizatorii de sănătate mintală. Se va realiza în principal cu activitatea de instruire pentru personalul organizațiilor partenere.

O5. Conștientizare: Proiectul nostru va sensibiliza factorii de decizie politică și părțile interesate cu privire la importanța includerii Acțiunile Educaționale de Succes (SEA), cum ar fi DLG-urile, pentru a sprijini procesul de sănătate mintală și pentru a promova incluziunea socială.

Grupuri țintă:

Utilizatorii de servicii de sănătate mintală, cu vârste peste 18 ani, în special cei din grupuri vulnerabile (status socioeconomic scăzut, nivel scăzut de educație, șomeri, etc.);

 • Profesionişti în sănătatea mintală şi educaţia adulţilor;
 • Părțile interesate și factorii de decizie politică, care activează în sănătatea mintală și educația adulților.

Rezultate, impact și beneficii pe termen lung/ scurt:

 1. Îmbunătățirea abilităților educaționale și instrumentale, precum și a celor de comunicare și gândire critică
 2. Creștere încrederii în sine și a stimei de sine și, prin urmare, așteptări pentru un viitor mai bun
 3. Participare mai activă în societate și în cadrul activităților comunitare
 4. Creșterea numărului de solicitări și a utilizării oportunităților educaționale pentru adulți de către utilizatorii serviciilor de sănătate mintală
 5. Creșterea numărului de organizații care implementează SEA, cum ar fi DLG
 6. Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie politică și a părților interesate relevante cu privire la importanța încorporării SEA, cum ar fi DLG-urile, pentru a sprijini reabilitarea sănătății mintale și incluziunea socială a adulților cu probleme de sănătate mintală.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Parteneri: