Locuințe protejate pentru persoanele adulte cu probleme de sanatate mintală

Programul de locuințe protejate înființat în 1994 are ca scop dezvoltarea unui sistem intregrat de servicii comunitare pentru probleme de sănătate mintală în vederea facilitării dezinstituționalizării și prevenirii apelului la servicii rezidențiale (serviciul locativ, consiliere la domiciliu prin consiliere socială, psihologică, psihiatrică). Acest serviciu a facilitat menținerea persoanelor cu probleme de sănătate mintală într-un mediu obișnuit, permițându-le acestora să ducă o viață independentă.

În cadrul programului sunt cuprinse 2 locuințe minim protejate și o locuință maxim protejată.

Modelul de locuințe minim protejate al Fundației Estuar, prima organizație din România care a oferit un cămin și posibilitatea de a duce o viață obișnuită și demnă persoanelor adulte cu dizabilitate psihică lipsite de locuință, familie sau loc de muncă este unul orientat pe viața independentă în comunitate.

Locuința minim protejată este un serviciu de incluziune socială care asigură un spațiu locativ (un un apartament obișnuit cu 4 camere din București) persoanelor adulte cu probleme de sănătate mintală și un mediu suportiv cu asistență specializată realizată de către o echipă de lucrători special pregătită.

Serviciile de asistență socială acordate în locuințele protejate sunt:

 • Consilierea socială
 • Consilierea psihologică
 • Abilitarea și reabilitarea
 • Îngrijirea și asistența
 • Dezvoltarea de deprinderi de viață independentă (cognitive, comunicare, autoîngrijire, autogospodărire, îngrijire a propriei sănătăți, interacțiune)
 • Integrarea/ reintegrarea socială
 • Educație pentru încadrarea în muncă

Grupuri țintă (beneficiari):

Persoanele adulte cu probleme de sănătate mintală.

Problemele pe care programul își propune să le rezolve sunt:

 • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu boala psihică, asistați, beneficiari ai proiectului;
 • Creșterea abilităților de comunicare pentru beneficiari;
 • o Creșterea abilităților cognitive ale beneficiarilor;
 • Dezvoltarea și menținerea abilităților casnic administrative pentru beneficiari;
 • Dobândirea și menținerea abilităților de trai cât mai independent pentru beneficiari;
 • Creșterea stimei de sine a beneficiarilor;
 • Creșterea gradului de participare la viața socială a beneficiarilor;
 • Extinderea rețelei sociale a beneficiarilor;
 • Schimbarea atitudinii comunității față de persoanele adulte cu boală psihică.

Îngrijirea în serviciul de locuință minim protejată reduce considerabil numărul internărilor în spitalul de psihiatrie (de la 5-6 internări pe an/ pacient, la 1 internare/an sau nici una).

Pentru mai multe informații privind aplicarea pentru un loc în locuințele protejate, vă rugăm să contactați Coordonatorul de proiect, Ximena Simion la ximena.simion@estuar.org sau la office@estuar.org.

Perioada de finanțare:

01.06.2021- 31.05.2023

Aplicant:

Fundația Estuar

Finanțator:

ANPCDEFP

Website finanțator: