MindReset.Net – Retea nationala de sanatate mintala

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania
Operator de program www.fondong.fdsc.ro.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
Titlul proiectului: “MindReset.Net – Reţea naţională de sănătate mintală”

Proiectul „MindReset.Net – Reţea naţională de sănătate mintală” este implementat de Fundaţia Estuar în parteneriat cu Liga Română pentru Sănătate Mintală cu scopul de a creşte capacitatea ONG-urilor de a contribui la dezvoltarea de politici publice în domeniul sănătăţii mintale.

Finantator: Fondul ONG in România
Perioada de finanţare: 14 luni (1 martie 2015 – 30 aprilie 2016)
Buget: 92,766.10 €, din care:

 • finanţare nerambursabila: 74,066.90 €
 • cofinanţare: 18,699.20 €

Aplicant: Fundaţia Estuar
Parteneri în proiect: Liga Română pentru Sănătate Mintală

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectivul 1: Consolidarea capacităţii interne a Reţelei de sănătate mintală – MindReset.Net şi celor 18 de membri pe o durată de 10 luni, pentru a servi mai bine PPSM din Romania.

Obiectivul 2: Creşterea vizibilităţii acţiunilor reţelei în rândul a cel puţin 50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice, cât şi în rândul a peste 5.000 de cetăţeni în vederea informării acestora despre serviciile oferite de membrii reţelei pe parcursul a 9 luni.

Obiectivul 3: Stimularea dialogului între autorităţile publice şi membrii reţelei, pentru a contribui la formularea de politici publice destinate dezvoltării la nivel local a serviciilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală din Romania, pe o perioadă de 10 luni.

Grupuri ţintă:

 • Organizaţiile neguvernamentale care lucrează în domeniul dizabilităţii şi asistenţei sociale (~ 300)
 • Organizaţiile publice locale şi centrale care au în sfera de interes Sănătatea, Dizabilitatea, Asistenţa Socială, Formare şi Educaţie, Drepturi Civile (~ 300)
 • Cetăţeni din Romania (~ 10000)
 • Persoane cu probleme de sănătate mintală şi aparţinătorii acestora (~5000)

Activităţile desfăşurate:

 • Dezvoltarea internă a reţelei naţionale de sănătate mintală – MindReset.Net:
 • revizuirea şi dezvoltarea procedurilor de lucru în cadrul reţelei de ONG-uri implicate în acţiuni adresate persoanelor cu probleme de sănătate mintală; selecţia membrilor noi ai reţelei; coordonarea reţelei
 • Crearea comitetului consultatitv în sănătate mintală
 • Procesul de planificare strategică: evaluarea capacităţii de planificare a membrilor reţelei; planificarea strategică a reţelei MindReset.Net
 • Furnizarea de formare pentru membrii reţelei
 • Realizarea campaniei de advocacy: analiza domeniul de intervenţie; organizarea Forumului de sănătate mintală; diseminarea documentului de PP privind dezvoltarea serviciilor destinate PPSM din România; organizarea de mese rotunde cu autorităţile locale; întâlniri cu decidenţii politici
 • Promovarea sănătăţii mintale şi a reţelei: cartografierea organizaţiilor care lucrează cu PPSM; campanie de promovare sănătăţii mintale: promovarea în reţelele sociale, grupuri de discuţii şi mediul online; realizarea de materiale de promovare dedicate proiectului; organizarea Zilei Sănătăţii Mintale
 • Realizarea conferinţei naţionale a sănătăţii mintale.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.