Practica – o șansă pentru viitor

Descriere proiect: 

Proiectul se adresează unui număr de 185 de elevi din cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu, care vor beneficia de programe de învățare la locul de muncă, servicii de orientare și consiliere profesională și un amplu program de antreprenoriat. Abordarea educațională în acest proiect are un caracter integrat, activitățile vizând atât elevii din liceul mai sus menționat, cât și agenții economici care devin parteneri egali în dezvoltarea pieței muncii. Aceasta abordare a fost necesară deoarece nevoile educaționale ale elevilor și nevoile profesionale ale agenților economici, nu pot fi satisfăcute separat și fără să aibă impact unele asupra celorlalte.

Obiective: 

  • Generale: 

Crearea unui sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspundă nevoilor și problemelor cu care se confruntă 185 de elevi înmatriculați în cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu, astfel încât aceștia aceștia să aibă o rată crescută de participare la programele de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

Perioada de finanțare:

01.09.2020- 31.08.2022

Aplicant:

Fundația Estuar

Finanțator:

POCU

Website finanțator:

Loc de desfășurare:

România, Sud – Muntenia, Județul Giurgiu, Oraș Bolintin-Vale

Parteneri:

Asociația Four Change Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu
  • Specifice:
  1. Îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele unui loc de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor și dobândirea abilitaților practice specifice de muncă pentru 185 de elevi aparținând liceelor/ liceului menționat/e în proiect prin organizarea de stagii de practică la agenții economici din județ și prin crearea unui mediu de practică în cadrul liceului.
  2. Dezvoltarea abilităților și competențelor de bază necesare pentru identificarea unui loc de muncă în acord cu nevoile și capacitățile proprii pentru 185 de de elevi de la Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu, prin organizarea de sesiuni de consiliere și orientare profesională.
  3. Dezvoltarea unui sistem de învățare la locul de muncă prin identificarea unui nr. de 20 de agenți economici care vor organiza stagii de practică în unitățile proprii pentru cei 185 de elevi înmatriculați în cadrul liceului. Proiectul vizează stabilirea unor parteneriate de practică viabile, cu parteneri sustenabili care sa contribuie pe de-o parte la desfășurarea în condiții optime a stagiilor de practică, dar și la creșterea gradului de angajare a grupului țintă și la asigurarea sustenabilității măsurilor incluse în proiect.
  4.  Dezvoltarea unui sistem de învățare la locul de muncă care să cuprindă un program de formare profesională de scurta durata în competențe antreprenoriale pentru cei 185 de elevi, organizarea târgului firmelor de exercițiu Antreprenor de liceu. Proiectul vizează că cei 185 de beneficiari ai proiectului să dobândească competențe crescute în antreprenoriat, să își dezvolte competențele și performanțele profesionale și să își îmbunătățească abilitățile antreprenoriale.

Grupuri țintă (beneficiari): 

Grupul țintă al proiectului este format din:

  • 185 de elevi elevi înscriși în cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu.

Parteneri: