Retea de centre Complexe de Incluziune Sociala

Investeste în oameni !
Proiect co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/96/6.2/S/63660
Titlul proiectului: „Retea de centre Complexe de Incluziune Sociala”

 

Retea de Centre Complexe de Incluziune Sociala

Proiectul Retea de Centre Complexe de Incluziune Sociala cu ID-ul 63660 este implementat de Fundatia Estuar in parteneriat cu Comber Irland si Fundatia Motivation Romania, si este co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 • Obiectiv general: Infiintarea si dezvoltarea unei retele de servicii comunitare complexe de consiliere, pregatire practica si orientare profesionala dedicata tinerilor si adultilor cu probleme de sanatate mintala pentru facilitarea accesului acestora pe piata libera a muncii.
 • Obiective specifice:

–    crearea unui numar de 5 servicii comunitare de consiliere, pregatire practica si orientare profesionala in cele trei regiuni ale proiectului: Giurgiu, Bucuresti, Ploiesti si Cluj-Napoca, care sa ofere oportunitati de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si integrare profesionala pentru 250 tineri si adulti cu probleme de sanatate mintala dezinstitutionalizati si din comunitate;
–    crearea unei retele multi-regionale si trans-nationale de schimburi de experiente si instruire pentru specialistii Fundatiei Estuar, a partenerilor din proiect precum si a altor organizatii neguvernamentale si institutii publice ce ofera servicii de incluziune sociala si profesionala persoanelor cu dizabilitati;
–    realizarea unei cercetari p sihologice longitudinale privind impactul dezinstitutionalizarii si furnizarii serviciilor de recuperare si dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si incluziune profesionala asupra tinerilor si adultilor cu probleme de sanatate mintala.

Grup-tinta:

–    adultii cu probleme de sanatate mintala din locatiile de proiect;
–    speciliastii in domeniul asistentei sociale pentru persoanele adulte cu probleme de sanatate mintala;
–    reprezentantii autoritatilor publice locale.

 

Proiectul include urmatoarele activitati:

 • Infiintarea Centrului Complex de Incluziune Sociala Giurgiu si reamenajarea celor 4 deja existente (2 in Bucuresti, 1 in Ploiesti, 1 in Cluj-Napoca);
 • Evaluarea initiala a beneficiarilor.Aceasta are ca scop identificarea nevoilor beneficiarilor si prioritizarea acestora avand ca urmare realizarea planurilor de interventie;
 • Evaluarea periodica a beneficiarilor (odata la 6 luni) cu scopul monitorizarii evolutiei acestora si consemnarea observatiilor/concluziilor intr-un raport scris/beneficiar;
 • Activitati de grup pentru (re)dobandirea, si mentinerea abilitatilor de viata independenta si pregatirea pentru angajare a tinerilor si adultilor cu probleme de sanatate mintala: dezvoltare personala, comunicare, meloterapie, terapie prin pictura, teatru, activitati sportive, activitati recreative, activitati gospodaresti;
 • Ateliere lucrative pentru dezvoltarea de noi abilitati practice. Se vor organiza minim 2 ateliere in fiecare centru;
 • Servicii de consiliere psihologica, psihiatrica, juridica, vocationala, sociala, terapie ocupationala, logopedie pentru tinerii si adultii cu probleme de sanatate mentala;
 • Instruire in utilizarea calculatorului (TIC);
 • Intalniri de consiliere cu apartinatorii tinerilor si adultilor cu probleme de sanatate mintala in cele 5 locatii ale proiectului;
 • Cercetarea psihologica longitudinala in locatiile proiectului;
 • Diseminarea rezultatelor cercetarii psihologice;
 • Schimb de experienta intre partenerii multi-regionali si transnationali;
 • Crearea unei retele multi-regionale si trans-nationale in spatiul virtual. In cadrul acestei retele vor interactiona electronic specialistii partenerilor in proiect precum si cei ai altor ONG-uri si reprezentanti ai autoritatilor publice locale pentru a schimba informatii importante referitoare la grupul tinta, vor prezenta studii de caz si vor dezbate rezultatele interventiei asupra beneficiarilor;
 • Intalniri de informare cu potentialii angajatori (o intalnire pe an in ultimii 2 ani de proiect) ;
 • Organizare de Burse de Locuri de Munca petru persoane cu dizabilitati dezinstitutionalizate si din comunitate (10 burse – cate 2 in fiecare locatie in ultimii 2 ani de proiect);
 • Campanie de promovare, informare si constientizare: creare si distribuire Ghidul Angajatorului, pliante, brosuri cu informatii despre boala psihica, mape si afise. Organizare expozitii si evenimente stradale si dezvoltarea unei pagini web – cu informatii despre sanatatea mintala, despre ceea ce poate crea un bolnav, avantajele angajarii tinerilor si adultilor cu afectiuni usoare si medii de sanatate mintala.