Sănătatea mintală are nevoie de EMPOWERMENT

 

Solicitantul Fundația Estuar, cu peste 28 de ani de expertiză directă colaborează în acest proiect cu partenerul Opportunity Associates România care de peste 20 de ani formează formatori și sprijină creșterea capacității acestora de a-și dezvolta și valorifica potențialul. 

Loc de desfășurare: România, la nivel național: București, Ploiești, Cluj și Giurgiu

Descriere proiect: Fundația Estuar desfășoară acest proiect, propunându-și ca scop principal implicarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în luarea deciziilor în acest domeniu, prin îmbunătățirea abilităților acestora de autoreprezentare. Proiectul desfășurat timp de 24 de luni, va fi co-creat de experți în sănătate mintală și experți prin experiență. 

Perioada de finanțare:

01.02.2021- 31.01.2023

Aplicant:

Fundația Estuar

Finanțator:

eeagrants

Website proiect:

Parteneri:

Opportunity Associates România

Website parteneri:

Obiective:

  • Generale:

Proiectul își propune să dezvolte un sistem de autoreprezentare al persoanelor cu probleme de sănătate mintală în relația cu decidenții politici de nivel local și central.

În cadrul acestui proiect 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală din 4 orașe vor fi instruite să reprezinte vocea activă a comunității persoanelor cu probleme de sănătate mintală în relația cu autorități locale și persoane politice, reprezentanți ai statului. Aceștia vor susține întâlniri de informare pentru 150 de beneficiari din București, Ploiești, Cluj și Giurgiu, 60 de beneficiari din Iași, Timișoara, Sibiu și Brașov, 100 de aparținători și 40 de reprezentanți ai autorităților publice.

Astfel, 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală vor dezvolta în mod direct o campanie de advocacy la nivel național, în vederea conștientizării publice a necesității accesului la servicii sociale și de sănătate cu scopul incluziunii în comunitate.

Scopul proiectului este deci să împuternicească 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală din București, Ploiești, Cluj și Giurgiu, crescându-le capacitatea de autoreprezentare pentru a deveni o voce puternică în comunitate și să sprijine 450 persoane cu probleme de sănătate mintală în vederea combaterii excluziunii sociale.

  • Specifice:
  • Dezvoltarea unui program național integrat de creștere a capacității de autoreprezentare pentru 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală din 4 orașe, care să fie împuternicite să fie o voce activa în comunitate și în relația cu decidentii politici de la nivel local și central din aria de sănătate, educație, ocupare, servicii sociale și drepturile omului.
  • Dezvoltarea, pilotarea, validarea și lansarea unui model de autoreprezentare pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în vederea schimbării atitudinilor și practicilor acestora în raport cu decidenții politici de la nivel local și central.
  • Dezvoltarea unei campanii de advocacy la nivel național, cu implicarea directă a 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală, în vederea punerii pe agenda publică a accesului acestora la servicii sociale și de sănătate cu scopul incluziunii în comunitate.
  • Dezvoltarea organizațională pe termen mediu și lung a sustenabilitatii Fundației Estuar, prin adăugarea în organigrama a unei componente de Comunicare și Strângere de Fonduri, care se implementează pe parcursul a 12 luni și au scopul de a crește vizibilitatea organizației și de a îi crește sustenabilitatea.

Grupuri țintă (beneficiari):

Persoanele cu probleme de sănătatea mintala sunt cel mai adesea ignorate atât de către autoritățile publice locale cât și de membri comunității, uneori chiar de către familie. Din cauza diagnosticului psihiatric acestea sunt percepute ca fiind nevindecabile și fără speranță de a se putea integra social. Procesul de selecție este unul transparent, egal atât pentru femei cât și pentru bărbați și vă garanta accesul liber.

Beneficiarii direcți sunt 450 de persoane cu probleme de sănătate mintală, din care:

  • 150 beneficiari ai programului de consiliere psihologică și suport din București, Ploiești, Giurgiu și Cluj (din care se vor selecta 40 de beneficiari ai programului de formare de formatori și 60 de participanți la seminariile de împuternicire din orașele anterior menționate), 60 de participanți la seminariile de împuternicire din Iași, Timișoara, Sibiu și Brașov,
  • 240 pacienți din spitalele de psihiatrie.

Beneficiarii indirecți sunt 100 de aparținători și 40 de reprezentanți APL și centrale.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul Sănătatea mintală are nevoie de EMPOWERMENT este derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Opportunity Associates România și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.714 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

Proiect derulat de: