Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala – ID 64373 – perioada de sustenabilitate

Loc de implementare: București
Perioadă de implementare: perioadă de sustenabilitate
Finanțator: DGASPC 6
Parteneri: Aplicant – Fundaţia Estuar, Partener: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti
Grup țintă, beneficiari: 70 de persoane cu probleme de sănătate mintală
Rezumat: Se desfășoară activităţi de consiliere complexă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală , de medierea muncii şi informarea angajatorilor cu privire la cadrul legal, beneficii, stimulente, în cazul în care angajează o persoană cu dizabilităţi, de suport şi consiliere post-angajare.
Obiective: Promovarea incluziunii sociale şi creşterea accesului pe piaţa liberă a muncii a adulţilor cu probleme de sănătate mintală prin oferirea de servicii specializate de consiliere, formare profesională şi calificarea acestora în vederea ocupării.