Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala – ID 64373

Aplicant: Fundatia Estuar
Parteneri: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucuresti
Durata Proiectului: 24 Luni
Obiectivul general al proiectului: – Promovarea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin oferirea de servicii specializate de consiliere, formare profesionala si calificarea acestora in vederea ocuparii.

Obiective specifice sunt:

 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere psihologica, psihiatrica, sociala, vocationala si terapie ocupationala in cadrul centrului de zi pentru 100 de adulti cu probleme de sanatate mintala din Bucuresti;
 • Facilitarea accesului pentru beneficiarii proiectului, adulti cu probleme de sanatate mintala la programe acreditate de formare profesionala individualizata si accesul la locuri de munca prin intermediul unei platforme web;
 • Sensibilizarea angajatorilor si a membrilor comunitatii prin campanii de promovare in ceea ce priveste angajarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala pe piata de munca deschis;

Grupul tinta este format din 70 de adulti cu probleme de sanatate mintala aflati in diferite stadii de dezvoltare profesionala, apartinatori ai acestora, specialisti, angajatori, si membrii comunitatii.

Activitatile desfasurate sunt:

 • Selectarea, evaluarea si includerea a 70 de adulti cu probleme de sanatate mintala in cadrul proiectului;
 • Consilierea complexa a adultilor cu probleme de sanatate mintala;
 • Studiu de piata ;
 • Evaluarea vocationala a beneficiarilor;
 • Consilierea vocational;
 • Terapie ocupationala;
 • Consilierea familiilor persoanelor cu probleme de santate;
 • Realizarea platformei web destinata in mod special persoanelor cu probleme de sanatate mintala;
 • Bursa locurilor de munca;
 • Medierea muncii si informarea angajatorilor cu privire la cadrul legal, beneficii, stimulente, in cazul in care angajeaza o persoana cu dizabilitati;
 • Suport si consiliere post-angajare;

Prin proiectul „Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala” adultii cu probleme de sanatate mintala beneficiaza de servicii de consiliere sociala, psihologica, vocationala, terapie ocupationala, asistenta in vederea facilitarii formarii profesionale, actiuni care ajuta la cresterea participarii acestora la viata economica si sociala.