Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Loc de desfășurare: România/ Sud Muntenia (zona rurală Județele Prahova și Giurgiu.

În Sud Muntenia există decalaje majore între mediul rural și urban privind protecția socială, educație, nivelul de pregătire al populației și rata de angajare, cunoașterea unor principii de antidiscriminare și spirit comunitar. Județele Giurgiu și Prahova nu fac excepție, fiind județe preponderent rurale, cu servicii sociale insuficient dezvoltate.

 În vederea adresării nevoilor populației din cele 2 județe, proiectul de față își propune că prin intermediul consorțiului de parteneri format dintr-o Autoritate Publică Locală – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și două ONG-uri furnizoare de servicii sociale, respectiv Fundația Estuar și Asociația Four Change, să dezvoltare unui pachet complex de servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova pentru o perioada de 30 de luni.

Perioada de finanțare:

01.09.2021 - 28.02.2023

Aplicant:

DGASPC Giurgiu

Finanțator:

FRDS

Website finanțator:

Parteneri:

Fundația Estuar
Asociatia Four Change

Obiective: 

 • Generale: 

Dezvoltarea unui program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova, in 30 de luni.

Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare a unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova pentru o perioadă de 30 de luni. Prin furnizarea de servicii de calitate la nivelul celor 8 comunități rurale, în domenii precum educațional, social, ocupare, locuire, antidiscriminare și crearea unei punți pentru dezvoltarea comunităților locale, obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul apelului de proiecte încadrabil în aria de program „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei” și anume de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro-sau macro-regional, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

 • Specifice:
 1. Dezvoltarea unui program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova, în 30 de luni. 
 2. Creșterea nivelului de profesionalizare a 400 de Șomeri și persoane inactive din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova, pentru a facilita accesul acestora pe piața formală a forței de muncă, într-o perioadă de 30 de luni. 
 3. Dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități pentru o perioadă de 24 de luni. 
 4. Dezvoltarea unui program complex de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie romă aflate în situație de deprivare materială severă și care aparțin celor 8 comunități asociate în proiect din județele Giurgiu și Prahova, pe durata a 24 de luni. 
 5. Crearea unui program integrat de măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile din Județele Giurgiu și Prahova, pentru a asigura creșterea nivelului de profesionalizare a acestora. 
 6. Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului în rândul a peste 1265 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova în vederea combaterii segregării comunitare. 

Grupuri țintă (beneficiari): 

 • 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova pentru o perioada de 30 de luni, din care:
 • 400 de copii și 250 de părinți din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova,
 • 400 de șomeri și persoane inactive din județele Giurgiu și Prahova, astfel:
 • 50 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale
 • 850 persoane din familii vulnerabile:
 • copii cu vârste între 0 și 14 ani
 • șomeri și persoane inactive
 • 50 persoane de etnie romă
 • 75 persoane profesioniști și voluntari care lucrează sau interacționează cu grupurile vulnerabile
 • 250 persoane, membri ai familiilor sau susținătorilor beneficiarilor din grupurile țintă
 • 40 persoane din alte grupuri țintă secundare, care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice, etc.)

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 2.006.167 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova, in 30 de luni.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Operator de program – Fondul Român de Dezvoltare Socială

Parteneri: