Servicii sociale despre si pentru sanatate mintala

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Operator de program www.fondong.fdsc.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
Titlul proiectului: Servicii sociale despre si pentru sanatate mintala

Fundatia Estuar, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Sector 6, desfasoara proiectul “Servicii sociale despre si pentru sanatate mintala” pe o perioada de 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului este cresterea accesului si furnizarea de servicii sociale – de baza si specializate pentru grupurile vulnerabile formate din persoane cu probleme de sanatate mintala si familiile lor.

Finantator: Fondul ONG in Romania
Perioada de finantare: 24 luni (1 aprilie 2014 – 31 martie 2016)
Buget: 276,650.89 €, din care:

  • finantare nerambursabila: 248,957.74 €
  • cofinantare: 27,693.15 €

Aplicant: Fundatia Estuar
Parteneri in proiect: Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
Obiectivul specific 1: Dezvoltarea si oferirea serviciilor sociale de specialiate pentru 470 adulti cu probleme de sanatate mintala prin 2 instrumente inovatoare: centru comunitar de tip „clubhouse” si centrul national de consiliere fata-in-fata, telefonica si on-line (in Bucuresti, Cuj-Napoca, Giurgiu si Ploiesti)

Obiectivul Specific 2: Dezvoltarea de servicii sociale de sprijin si preventie pentru consolidarea Fundatiei Estuar ca furnizor de servicii sociale integrate. Aceste servicii se adreseaza apartinatorilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala si constau in consiliere privind managementul recaderilor si managementul stresului. Pe de alta parte pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala internate in spitalele de psihiatrie se vor dezvolta grupuri de informare si suport.

Obiectivul de dezvoltare organizationala: Intarirea capacitatii de dezvoltare organizationala prin dezvoltarea si implementarea unui sistem intern de management al calitatii.

Grupuri tinta:

  • Persoane adulte cu probleme de sanatate mintala: 670 beneficiari, din care 200 beneficiari in centrele de zi, 70 in centrul de tip clubhouse si 200 consiliati telefonic/on line, 200 de pacienti aflati in spitalele de psihiatrie
  • Familiile persoanelor cu probleme de sanatate mintala: 150 apartinatori
  • Specialisti in domeniul asistentei sociale, psihologiei, medicinei: 100 specialisti

Activitatile desfasurate:
1. Infiintarea unui centru pilot de tip „Clubhouse” in Bucuresti. Este un concept inovativ al unui centru de zi dedicat exclusiv adultilor cu probleme de sanatate mintala si bazat pe integrarea in comunitate si pe dezvoltarea abilitatilor de viata, excluzand serviciile de tipul terapiilor in favoarea dezvoltarii de abilitati de viata independenta.
2. Dezvoltarea centrului de tip „Clubhouse”.

  • Derularea activitatilor zilnice
  • Activitati de receptie, bucatarie si serviciu administrativ pentru membrii clubului (persoane cu probleme de sanatate mintala). Programul de seara, weekend si sarbatori
  • Suport si informare in accesarea serviciilor comunitare si educative
  • Intalniri de echipa
  • Dezvoltarea unui afaceri sociale in cadrul clubului sub forma unei ceainarii pentru comunitatea locala

3. Oferirea de servicii nationale de consiliere psihologica, sociala, psihiatrica, prin intermediul unui numar de telefon si e-mail. Serviciul national de consiliere psihologica va fi realizat prin infiintarea unor centre de consiliere si informare telefonica si on line in Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu, Cluj, pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala si apartinatorii acestora.
4. Desfasurarea de activitati de instruire si consiliere privind managementul recaderilor si managementul stresului. Activitatea se adreseaza atat apartinatorilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala, (dupa caz, insotitorii acestora) cat si profesionistilor din domeniul sanatatii mintale (institutii, centre rezidentiale etc).
5. Organizarea de grupuri de informare si suport pentru persoanele adulte cu probleme de sanatate mintala, internate in spitalele de psihiatrie, urmarindu-se informarea acestora cu privire la drepturile si resursele pe care le pot accesa, oferirea unor activitati structurate de autocunoastere si cresterea compliantei la tratament si a capacitatii de gestionare a simptomelor bolii.
6. Activitati de transfer de expertiza de management de caz – de la DGASPC 6 la Estuar.
7. Auditarea managementului organizatiei de catre o echipa independenta de experti in dezvoltare organizationala.
8. Implementarea unui sistem intern de management al calitatii.
9. Evaluarea proiectului.
10. Promovarea proiectului – actiuni construite sa creasca vizibilitatea proiectului, rezultatelor, dar si vizibilitatea organizatiei si a partenerului.
11. Managementul proiectului.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.