Un drum in viata: Bucsani – intre Bucuresti si Europa! – Servicii sociale pentru copii si tineri din mediul rural din judetul Giurgiu

Loc de implementare: Giurgiu
Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016
Finanțator: granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Parteneri: Fundația Scheherazade – aplicant, parteneri: Fundația Estuar și Primăria Bucșani
Grup țintă/ beneficiari: Copii cu vârste cuprinse între 4-18 ani aflaţi temporar în situaţii de criză, care trăiesc la nivelul sărăciei severe sau extreme ; Tineri cu vârste cuprinse între 14-20 ani care se află în situaţie de risc social, excludere sau marginalizare social; Părinţi şi familii sărace în situaţie de excluziune sociala; Reprezentanţi ai diverşilor actori sociali, inclusiv autorităţi locale şi judeţene.
Rezumat:
Se doreşte reducerea marginalizării şi excluderii sociale a copiilor, tinerilor din comună care provin din familii foarte sărace printr-un pachet generos de servicii sociale, educaţionale şi de sănătate. Implicând permanent în decizii beneficiarii, implicând şi comunitatea vom demonta mentalitatea că oamenii săraci, fără educaţie nu au calităţi şi nu pot contribui la viaţă comunităţii.
Oferim cursuri pentru tineri pentru competenţe IT şi antreprenoriat, asistandu-i să rămână în comună, folosind oportunităţile pentru crearea unor afaceri în agricultură.
Obţinem vizibilitatea prin evenimente multiple în comună, judeţ, naţional, implicând mediul de afaceri politic şi diplomatic. Va fi creat un plan strategic şi sustenabilitate financiară asigurând transfer de experienţă între parteneri, instruind angajaţi, oferind secondare.
Obiective:
Crearea unui model de bună practică de acordare integrată a intervenţiilor sociale pentru 350 copii şi tineri din familii vulnerabile din comună Bucşani, judeţul Giurgiu, prin oferirea unui program integrat de servicii sociale, educaţionale, psihologice şi medicale în cadrul unui centru comunitar de zi.
Promovarea parteneriatului şi cooperării actorilor sociali cheie din comună Bucşani pentru dezvoltarea unei structuri comunitare care să ofere opţiuni viabile membrilor acesteia pentru a duce un trăi decent, pentru a reduce sărăcia şi marginalizarea socială.
Coalizarea sectorului neguvernamental activ în domeniul social din judeţul Giurgiu cu scopul de a capitaliza expertiza acestuia şi de a influenţa politici publice în favoarea beneficiarilor de servicii sociale la nivel regional.
Scopul proiectului este de a preveni riscul de excluziune socială pentru copii şi tinerii din mediul rural pentru creşterea calităţii vieţii lor şi a familiilor lor.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org si www.fondong.fdsc.ro